5/5 - (7 votes)

Faktoringiem nazywamy usługę pozwalającą na finansowanie działalności przedsiębiorców, czyli wykupienie przez pełniącą świadczenia faktoringową firmę (faktora) nieprzeterminowanych, przelewowych lub z odroczonym terminem płatności wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im kontrahentów (odbiorców) z tytułu usług i dostaw oraz na świadczeniu im dodatkowych usług (np. prowadzenie rozliczeń, pomoc w pozyskiwaniu przeterminowanych należności). Zatem, pozwala na sprzedaż faktur drogą gotówkową, zazwyczaj w ciągu kilku godzin lub dni.

Kto korzysta z faktoringu?

Z działalności tej korzystają przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali w danym okresie pieniędzy za wystawione faktury. Dzieje się tak z powodu zamrożenia środków – przedsiębiorca oczekuje na spłatę kilku należności, ale z powodu długiego terminu możliwości jej wykonania, który często wynosi nawet 60 lub 90 dni, nie zostały one jeszcze dokonane. W taki sposób wstrzymane środki można odzyskać zwracając się właśnie do firmy zajmującej się faktoringiem wierzytelnościowym.